Akcionársky klub BHP

V rámci realizácie zvolenej podnikateľskej stratégie prichádza spoločnosť Best Hotel Properties a.s. (BHP) s myšlienkou vytvorenia Akcionárskeho klubu ako marketingového nástroja, s cieľom podporiť podnikateľské aktivity spoločnosti a takto prispieť k zvýšeniu prevádzkových výsledkov hotelov zaradených do portfólia partnerských hotelov BHP.

Akcionársky klub má fungovať ako vernostný program, ktorý prispieva k vytváraniu a posilňovaniu väzieb medzi BHP a jej akcionármi. Akcionársky klub má za cieľ viac priblížiť spoločnosť k jeho členom, aby sa takto vedeli lepšie stotožniť s jej celkovým fungovaním.

Zároveň má Akcionársky klub prispieť k vytvoreniu predpokladov, aby jeho členovia aktívnejšie a prednostne využívali hotelové a reštauračné služby v partnerských hoteloch BHP. Týmto spôsobom môže fungovanie v klube čiastočne podporiť budovanie klientely hotelových hostí z radov členov Akcionárskeho klubu, ktorí sa členstvom môžu stať šíriteľmi značky Best Hotel Properties a.s. a jej partnerských hotelov.

Akcionársky klub je bez rozdielov otvorený pre vstup individuálnym, ako aj inštitucionálnym akcionárom. Každý akcionár má po splnení podmienok Štatútu možnosť stať sa jeho členom, ako aj získať konkrétne benefity. Členstvo je na báze dobrovoľnosti a je zadarmo (vznik členstva a jeho trvanie nie je viazané na úhradu žiadnych členských alebo iných poplatkov). Členovia Akcionárskeho klubu získavajú voucher na ubytovanie v ktoromkoľvek z hotelov v portfóliu aktív BHP v hodnote počtu zakúpených akcií a to nasledovne. Člen Akcionárskeho klubu, získava za 1 akciu voucher v hodnote 0,30 EUR, a to až po dosiahnutie maximálnej hodnoty tohto benefitu. Maximálna hodnota benefitu, ktorá pripadá na jednu osobu Člena Akcionárskeho klubu je 600 EUR. Voucher je možné použiť výlučne za účelom ubytovania.

Partnerskými hotelmi ku dňu 01.02.2019 sú Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava, a Luxury Collection Hotel, BratislavaDouble Tree by Hilton Hotel London - Westminster a Hotel Baltschug Kempinski Moscow. Partnerské hotely akceptujú vouchery k úhrade pultovej ceny ubytovania v ich nominálnej hodnote. Hodnota vouchrov sa bude zaokrúhľovať na celé EUR nahor.

registracia