BHP ako spoločnosť pôsobiaca v oblasti hotelového manažmentu

O nás

BHP je uznávaným lídrom v oblasti manažmentu sieťových hotelov na Slovensku. Našim hosťom poskytujeme výnimočné služby a dosahujeme vynikajúce obchodné výsledky. V pozícii prevádzkovateľa hotelov riadime hotely medzinárodne uznávaných a rešpektovaných značiek vrátane The Luxury Collection, Sheraton, Crowne Plaza a Double Tree by Hilton.

Snažíme sa vytvárať výnimočnú hodnotu pre našich hostí, ktorá prevýši ich očakávania, a to prostredníctvom pravidelnej starostlivosti o naše hotely a budovania starostlivej a efektívnej kultúry pre poskytovanie služieb. Hodnoty, ktoré zastávame, inovatívny duch a záväzok poskytovať kvalitné služby, sú kľúčové pre úspech majiteľov hotelov.

BHP je zároveň medzinárodným investorom v oblasti hotelového priemyslu. Ako vlastník hotelov na trhoch akými sú Bratislava, Londýn, či Moskva, si zároveň prehlbujeme a rozširujeme svoje skúsenosti z hotelových prevádzok. Vďaka inšpirácii z rôznych trhov a zo spolupráce so svetovými hotelovými manažérskymi spoločnosťami, zavádzame v našich hoteloch aktuálne trendy v konceptoch služieb či v stratégiách predaja a zvyšujeme efektívnosť procesov služieb, a tak prekonávame očakávania hostí a majiteľov hotelov.

Naše dlhoročné investorské aktivity po celom svete ako aj na Slovensku vnímame ako silnú pridanú hodnotu pre našich klientov. Sme operátor, ktorý premýšľa ako majiteľ a záujmy majiteľa sú našou hlavnou prioritou.

Profil

Spoločnosť BHP bola založená v roku 2009 a investuje do prémiových a luxusných hotelov najmä v regióne strednej a východnej Európy. Každý hotel v unikátnej kolekcii BHP patrí medzi tzv. „trophy assets“ – aktíva, ktoré svojou jedinečnosťou vytvárajú pridanú hodnotu nielen prevádzkovými výsledkami, ale aj svojou „trophy“ rentou, teda hodnotou tvorenou unikátnosťou polohy či architektonickým riešením hotela.

Skupina sa od roku 2014 zameriava aj na spravovanie hotelových aktív pre tretie strany. Motiváciou tohto kroku bola transformácia niekoľkých hotelov z manažérskej zmluvy na franchising so špičkovými svetovými hotelovými operátormi v snahe zlepšiť výsledky daných hotelov na zložitých trhoch, kde lokálne znalosti a skúsenosť boli kľúčom k úspechu.

Vízia

Našou víziou je stať sa jednou z popredných spoločností v oblasti hotelového manažmentu v strednej Európe, a to prostredníctvom profesionálneho a efektívneho prístupu k riadeniu hotelov založenému na organizácii orientovanej na výsledok, na talentovaných a kompetentných zamestnancoch, na súčasných technológiách a nástrojoch zlepšovania výkonu hotelov.

Služby

Pre tretie strany poskytujeme nasledujúce profesionálne služby v oblasti manažmentu a rozvoja hotelov:

1) Manažment hotelov pre tretie strany

  • a) Manažment prevádzky
  • b) Obchod a marketing
  • c) Revenue manažment a e-commerce
  • d) Manažment kvality a značky
  • e) Ubytovacie služby
  • f) Stravovacie služby
  • g) Financie a účtovníctvo
  • h) Riadenie rizika
  • i) Manažment nákupu
  • j) Pozicionovanie hotela
  • k) Technické služby, údržba
  • l) Manažment ľudských zdrojov
  • m) Tréning a profesionálny rozvoj zamestnancov


2) Rozvoj hotelov

  • a) Poradenstvo pri výstavbe a plánovaní hotelov
  • b) Renovovanie hotelov
  • c) Repozicionovanie hotelov
  • d) Proces výberu značky hotelov

3) Financie a správa aktív

Ľudia a hodnoty

Veríme, že záleží práve na ľuďoch. Veríme v leadership, synergiu a energický, motivovaný tím, v ktorom spolu pracujú vynikajúci ľudia. Rozdiely iných prijímame s rešpektom. Pracujeme s vášňou v snahe poskytnúť výnimočné, osobné a diferencované služby. Sledujeme trendy v technológiách a konceptoch služieb a radi ich implementujeme tak, aby sme nestratili náš zmysel pre tradičnú pohostinnosť.

Kariérne príležitosti

Best Hotel Properties hľadá talentovaných, motivovaných a lojálnych zamestnancov. Sme oddaný viac ako päťstočlenný tím, ktorý sa usiluje o to, aby každý z nás bol úspešný. Staráme sa o svojich kolegov, aby sa oni mohli starať o našich hostí a naše hotely.

Našich zamestnancov podporujeme v profesionálnom raste a ponúkame im príležitosti na naplnenie potenciálu na rôznych pracovných pozíciách. Spoločnosť BHP riadi hotely medzinárodných značiek v Bratislave a Košiciach, reštauráciu BuddhaBar v Prahe ako aj sieť luxusných a prémiových wellness centier Zion Spa. Pre tých, ktorí by s nami chceli rásť, dokonca ponúkame medzinárodné príležitosti tréningu v hoteloch z nášho portfólia. Neustále hľadáme dynamických, motivovaných jednotlivcov, ktorí túžia zanechať stopu v hotelovom priemysle. Radi by sme vás preto požiadali, aby ste vyplnili nasledujúci formulár. Vopred vám veľmi pekne ďakujeme.

Dotazník uchádzača

Ochrana osobných údajov